RENOVERING I ASKERSUND

Askersundsbostäder med ÅV-Bygg som huvudentreprenör renoverar ett radhusområde på Fågelvägen i Askersund. Emanuelssons VVS har anlitats för att utföra allt ventilationsarbete i samband med renoveringarna.

Det är en frostbiten morgon i Askersund när en arbetsledare ifrån ÅV-Bygg visar oss runt på arbetsplatsen. Vi leds in fläktrummet på den färdigställda byggnaden. I fläktrummet är styrcentralen belägen, vilket är utgångspunkten för hela ventilationssystemet.

– Vi är mycket nöjda med Emanuelssons VVS. De har hållit tidsplanen bra och utfört sitt arbete väl, säger Arbetsledaren, och öppnar en renslucka till lägenheten under oss.

Renoveringsprojektet påbörjades redan under 2014, men John Eklund, ansvarig för bygget ifrån Emanuelssons sida, kom till bygget efter att ÅV-Bygg tog över arbetet ifrån en annan entreprenör, hösten 2016.

– Hittills, sedan att Åv-Bygg tog över, har vi färdigställt ventilationssystemet i två av tre hus. Nästa steg är att montera ventilation i servicebyggnaden, vilken innefattar två tvättstugor och en samlingslokal. Vartefter vi ska påbörja montage av ventilationssystemet på vinden i den sista fastigheten, berättar John.

Bygget beräknas stå helt färdigt till sommaren 2018, en tidsplan som inte oroar John märkvärt:

– Vi ligger i fas med tidsplanen. Några moment har inneburit en viss stress, men stämningen på bygget har överlag varit god, konstaterar John.

Byggprojekt kan ibland uppfattas som synonymt med viss stress. Ett faktum som gör känslan och stämningen på både bygget och företaget viktig. Hur upplever du stämningen på företget?

– Jag upplever stämningen som mycket positiv. Vi kommer väldigt bra överens på företaget och samarbetar därför också väl. Det är dessutom ofta en stor variation i arbetsuppgifterna mellan olika projekt och från dag till dag, vilket gör att arbetet sällan upplevs som enformigt, avslutar John.

EMANUELSSON VVS BLIR EN DEL AV BRAVIDA

Bravida förvärvar bolaget AB Emanuelsson VVS-byrå och stärker därmed sitt erbjudande inom ventilation och vs i Örebro med omnejd. Bolaget omsätter cirka...

Läs Mer

SEXTIO NYA LÄGENHETER MED MOELVEN I STOCKHOLM: ”SAMARBETET HAR FUNGERAT JÄTTEBRA”

I Stockholm arbetar Emanuelsson VVS tillsammans med Moelven på projektet Ensta äldreboende. Tillsammans har de skapat sextio lägenheter för vård- och omsorg,...

Läs Mer

FRÅN PRAKTIK TILL ANSTÄLLNING – VI VÄLKOMNAR VÅR NYA KONSTRUKTÖR

Efter två år på yrkeshögskolan Hermods och två LIA-perioder hos Emanuelsson VVS är han nu utbildad VVS-ingenjör. Vi välkomnar Martin Jonsson, vår...

Läs Mer