NY VENTILATION TILL 108 LÄGENHETER HOS ÖBO

ÖBO renoverar Vindhjulet. Bostadsområdet i Västhaga som består av totalt 17 hus och 204 lägenheter renoveras i två etapper. Den första etappen pågår nu och Emanuelsson VVS är på plats som ventilationsentreprenör med Bohman & Svahn som beställare.

Kristian Binning är arbetsledare på Emanuelsson VVS vid Vindhjulet Västhaga. Tillsammans med Jonas Edsborn sätter han in ny ventilation som flyttas från vinden till bottenplan utifrån den nya planlösningen i lägenheterna.

– Jag och Jonas är gamla klasskamrater, så det var jag som hörde av mig till honom och frågade om han skulle börja på företaget. Nu har han jobbat här i två år och vi gör det här projektet tillsammans. Det är kul! Vi började med Vindhjulet i höstas och det har gått bra.

När ventilationen blir bättre, mer avancerad och energieffektiv blir även aggregaten större, vilket är en av anledningarna till att aggregat oftare placeras nere i husen istället för på vinden. Precis som i Västhaga. För att spara yta på bottenplan installeras här toppanslutna aggregat som tar 75 % mindre plats än gavelanslutna modeller.

– Ventilationen ligger vägg i vägg med lägenheterna. Därför är vi noggranna med att stoppa så att inte ljudet går genom väggarna. Det blir lite extra isolering bland annat. Rören går sen från aggregatet rakt upp genom ett schakt och upp till taket. Där har vi även installerat brandgasventilation som stänger av tilluften om brandlarmet går, och suger ut rök så att det inte sprider sig till andra lägenheter.

Det är Bohman & Svahn som är totalentreprenör för den första etappen. Den är beräknad att pågå året ut för Emanuelsson VVS och de 108 lägenheterna ska vara klara i januari 2022.

– Vi har haft en del projekt tillsammans med Bohman & Svahn tidigare. Vi gjorde bland annat Karlslundsskolan tillsammans och det gick väldigt bra. Här kommer det bara att gå bättre och bättre hela tiden eftersom alla lägenheter ser likadana ut. Snart kan vi ritningarna utantill och samarbetena flyter på!

 

EMANUELSSON VVS BLIR EN DEL AV BRAVIDA

Bravida förvärvar bolaget AB Emanuelsson VVS-byrå och stärker därmed sitt erbjudande inom ventilation och vs i Örebro med omnejd. Bolaget omsätter cirka...

Läs Mer

SEXTIO NYA LÄGENHETER MED MOELVEN I STOCKHOLM: ”SAMARBETET HAR FUNGERAT JÄTTEBRA”

I Stockholm arbetar Emanuelsson VVS tillsammans med Moelven på projektet Ensta äldreboende. Tillsammans har de skapat sextio lägenheter för vård- och omsorg,...

Läs Mer

FRÅN PRAKTIK TILL ANSTÄLLNING – VI VÄLKOMNAR VÅR NYA KONSTRUKTÖR

Efter två år på yrkeshögskolan Hermods och två LIA-perioder hos Emanuelsson VVS är han nu utbildad VVS-ingenjör. Vi välkomnar Martin Jonsson, vår...

Läs Mer