Blåbärsstället 1

Beställare: Moelven
Ort: Stockholm